Historie

Het koor Hosanna in Excelsis meer dan 100 jaar.
De oprichting van het koor vond plaats op 10 maart 1914 in de
Gereformeerde kerk Haarlemmermeer Oostzijde.
Bij de start waren er 27 leden, en de dirigent toen directeur genoemd, was de heer J.C. Hulsbos.
In november 1970 kreeg het koor een nieuwe impuls door de samenvoeging van Hosanna in Excelsis
met het koor Crescendo met in totaal 37 leden.
Met de komst van de dirigent Rob van Dijk in 1977 kreeg het koor een ander klank met name werd er meer Engelstalige muziek gekozen. Onder zijn bezielende leiding werden er talloze concerten gegeven en kreeg het koor een opmerkelijke faam in deze regio.
Op 21 maart werd er met het Jubileums concert 45 jaar het nieuwe Hosanna in Excelsis gevierd.
Rob van Dijk nam afscheid van ons koor na meer dan 35 Jaar dirigent te zijn geweest.
Inmiddels zijn we de volgende fase ingegaan onder de knappe begeleiding en inspiratie van
Marjana Butko zingen 50 leden iedere week weer met veel zang plezier.