Historie

Het koor Hosanna in Excelsis bestaat meer dan 100 jaar.
De oprichting van het koor vond plaats op 10 maart 1914 in de Gereformeerde kerk Haarlemmermeer Oostzijde.
Bij de start waren er 27 leden en de dirigent, toen directeur genoemd, was de heer J.C. Hulsbos.
In november 1970 kreeg het koor een nieuwe impuls door de fusie met het koor Crescendo
met in totaal 37leden.
Met de komst van de dirigent Rob van Dijk in 1977 kreeg het koor een andere klank en werd meer Engelstalige muziek gezongen. Onder zijn bezielende leiding werden talloze concerten gegeven en kreeg het koor een opmerkelijke faam in deze regio.
Op 21 maart 2015 werd met een jubileumconcert het 100 jaar bestaan van het nieuwe Hosanna in Excelsis gevierd en afscheid genomen van dirigent Rob van Dijk. Marjana Butko is hem opgevolgd en leidt sindsdien met veel enthousiasme en deskundigheid het koor.